Λωριδοκουρτίνες P.V.C.

Λωριδοκουρτίνες pvc κατάλληλες για οριοθέτηση χώρων, τοποθέτηση σε ψύξη και κατάψυξη για την διατήρηση όσο των δυνατόν καλύτερης θερμοκρασίας. Κάλυψη ανοιγμάτων για μη ορατότητα στο εσωτερικό και προστασία από το ενδεχόμενο εισόδου πτηνών ή οτιδήποτε μη αναγκαίου. Ευκολία καθώς η μεταφορά εμπορευμάτων ενδιάμεσα γίνεται χωρίς εμπόδια. Μπορούν να τοποθετηθούν οπουδήποτε. Ακόμα και φορτηγά αυτοκίνητα.